Õppekorralduse alused

Üldsätted  OÜ Manukool (Reg. 16528648) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Manukool keeltekool (edaspidi keeltekool) lähtub täiendkoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest.    Keeltekool korraldab täiskasvanutele suunatud vabahariduslikku täiendkoolitust võõrkeelte õpetamisel. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Koolitused toimuvad grupikoolitusena ja individuaalõppena kontakt- ja onlineõppena. Õppetöö toimub […]

Kvaliteedi tagamise alused

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord  Manukool OÜ (reg. 16528648) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Manukool (edaspidi keeltekool) lähtub võõrkeelte õppekavade koostamisel täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ja õppekava koostamise juhendmaterjalist.  Keeltekooli õppekavades sätestatakse järgmised andmed:  Õppekava koostamisel keeltekool lähtub õppegruppide võõrkeele esialgsest tasemest ja olevatest oskustest. Iga täiendkoolituse eesmärk on aidata […]

Ei leidnud sobivat kursust?

Kirjutage meile kontaktvormi kaudu ja edastage oma soov või küsimus.

Me vastame teile esimesel võimalusel ja püüame pakkuda teile teie soovidele ja vajadustele vastava õppevormi.